Strategická línia alebo os

Strategická os predstavuje určité dlhodobé smerovanie OZ SPOLU – Slovensko, teda nie to, čo chceme dosiahnuť (strategické ciele) ale to, o čo nám ide, aká je naša cesta.

Ide nám o prelomenia izolácie , o narušenie zákopovej vojny, keď bieli poukazujú na čiernych a čierni na bielych a hádžu po sebe granáty.

Na to je potrebné robiť akcie. Teda nielen písať a rozprávať, ale ísť von, do ulíc, na miesta, kde sa ľudia stretávajú, vyjsť zo svojho vnútra.

Od rómskych žien v našich projektoch to vyžaduje – vzdať sa zaužívaných stereotypov, menej klebetiť, piť menej kávy a menej fajčiť, a namiesto toho ísť aj na neznáme miesta, do ulíc, urobiť zo seba živý terč a v mene RÓMSTVA niečo dobrovoľne obetovať.

Prichádzame k vám – tak sa volá jedna z našich hlavných strategických línií, po ktorých sa pohybujeme, vyjadruje to, o čo nám ide : Ak nejde Mohamed k hore (ak neprichádzajú bieli k čiernym s podanou rukou) potom môže ísť hora k Mohamedovi (môžu ísť čierni k bielym a ukazovať, že všetci nie sú rovnakí a chcú svoj život zmeniť).

Naše taktiky a stratégie sa pohybujú po tejto pomyselnej osi a rešpektujú ju.