O nás

prezentácia o nás (.pdf)

SPOLU – Slovensko je občianske združenie, ktoré sa zaoberá zlepšovaním vzťahov medzi Rómami a nerómami. Počas posledných štyroch rokov sa venuje najmä rómskym ženám a deťom. Pracuje prevažne v separovaných a segregovaných lokalitách Spiša /Hájik, Podskala, Levočské Lúky, Jánovce, Dlhé Stráže, Spišský Štiavnik/.
Jeho cieľom je podpora rovnosti medzi mužmi a ženami, Rómami a nerómami.

Pri svoje práci používa mnoho metód a nástrojov, ktorými v prvom rade :

- vzdelávanie, rôzne kurzy a tvorivé dielne,
- vyhľadávanie a rozvoj rómskych líderiek,
- neformálne vzdelávanie rómskych detí (škôlky, doučovanie),
- organizovanie turistických a športových podujatí,
- organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí,
- spolupráca s médiami a zástupcami verejnej správy,
- spolupráca s osobnosťami a inými mimovládnymi organizáciami,
- účasť na významných podujatiach iných organizácií zameraná na prezentáciu cieľov.