O nás

prezentácia o nás (.pdf)

SPOLU – Slovensko je občianske združenie, ktoré má sídlo v Žiari nad Hronom, ale pôsobí vo vylúčených rómskych komunitách na Spiši. Ide o lokality: Hájik a Podskala pri Spišskej Novej Vsi, Levočské Lúky a Dlhé Stráže. Aktivity združenia čiastočne zasahujú aj do obcí Markušovce a Jánovce.
SPOLU- Slovensko sa od svojho vzniku v roku 2012 venuje prevažne ženám. Vyberá a vzdeláva rómske líderky vo vylúčených komunitách, vytvára pracovné skupiny a podporuje rôzne aktivity na presadzovanie práv žien, ako napríklad:
    - Celoživotné vzdelávanie a prípravu na zamestnanie,
    - Aktivity spojené s cestovaním a poznávaním,
    - Turistiku a športovanie,
    - Aktivity na pomoc komunitám, kde ženy žijú,
    - Podporu umeleckej činnosti vrátane vystúpení na verejnosti,
    - Vytváranie partnerstiev a podpora sieťovania,
    - Voľnočasové, záujmové a duchovné aktivity,
    - Rôzne formy prezentácie názorov vrátane medializácie.

Aktivity so ženami v rokoch 2015 – 2019 realizovalo SPOLU – Slovensko v rámci projektu Agentky rovnosti, ktorý podporil Welthaus Gra. V uvedenom projekte pracovalo SPOLU – Slovensko aj s deťmi. Zriadilo neformálne školy v prírode a tiež detské rozvojové súbory Čhonoro a Khamoro.
Od roku 2017 sa SPOLU – Slovensko venuje paralelne aj pravidelnému športovaniu dievčat z vylúčených komunít Spiša v rámci projektu Z ofsajdu do stredovéhu kruhu, ktorý do augusta 2019 podporovalo rakúske Ministerstvo športu. V súčasnosti sa športové aktivity dievčat realizujú v rámci Športového klubu SPOLU. Organizuje sa liga v malom futbale, ale tréningy a súťaže sa konajú aj vo florbale, lukostreľbe a hádzaní šípok. SPOLU –Slovensko má aj vlastné fitness-centrum.