<<

2019

Zimné hry - január 2019

Charitné aktivity - január 2019

Lyžiarsky kurz - 2.2.2019

Fašiangové aktivity - február 2019

 

Mesiac mítingov - marec 2019

 

Monitoring - 6.3.2019

 

Medzinárodný deň Rómov - 8.4.2019

 

Športový klub SPOLU - 28.5.2019

 

Naše vzdelávanie v máji - máj 2019

 

Futbalové aktivity - 1. a 6. jún 2019

Verejná akcia v Poprade - 7.6.2019

 

Výlet do Vysokých Tatier - 5.7.2019

 

Stanový tábor - júl 2019

 

Zaujímavé stretnutie - 4.8.2019

 

Halloweenske aktivity - 26.- 27.10.2019

 

Športové aktivity - 15. - 16.11.2019

 

Vianočné mítingy - 14. - 15.12.2019