<<

2018

Korčuľovanie - január 2018

Striebro vo vlasoch - január 2018

Fašiangy v rómskej osade - 10.2.2018

Zimné hry v osadách - február 2018

Futbalová liga - 17.2.2018

Vo Vysokých Tatrách - 3.3.2018

Tvorivé dielne - 16. - 24.3.2018

 

Futbal rómskych dievčat - 17.3.2018

Metodické dni - apríl 2018

Deň Rómov - 6. - 7.4.2018

Deň Zeme - 20. - 21.4.2018

Koniec futbalovej ligy - 5.5.2018

Tvorivé dielne a tanec v Jánovciach - máj 2018

 

Kurz prvej pomoci - apríl – 15.6.2018

Multiplikácia futbalovej ligy - jún – 10.7.2018

Púť do Levoče - 8.7.2018

 

Spišský trh - 13.7.2018

 

Škola v prírode - júl - august 2018

 

Letné tábory - júl – august 2018

 

Rozlúčka s letom - 28.8.2018

 

Nový ročník futbalovej ligy 2018/2019 - september 2018

Škola v prírode - september 2018

 

Aktivity so ženami - september 2018

Tekvicové tvorivé dielne - október 2018

 

Team building - 20. – 21.10.2018

Športové aktivity - november 2018

 

Zdravotné aktivity - november 2018

 

Mikuláš SPOLU – Slovensko - 5.12.2018

 

Naše adventné stretnutia - december 2018