<<

2016

Vydali sme knihu - február-marec 2016

Otvorili sme projekt - 1.3.2016

Neformálne škôlky v prírode - 3.3.2016

STOP EXTRÉMIZMU - 11.3.2016

 

Agentky rovnosti na sociálnom trhu - 15.3.2016

 

Verejné vystúpenie ku Dňu Rómov - 8.4.2016

 

Monitoring z Grazu - 20.4.2016

 

Svetový deň Zeme - 16. a 22.4.2016

 

Vzdelávanie v apríli 2016

 

Futbalový turnaj rómskych dievčat - 7.5.2016

 

Pre zdravie rómskych žien - 23.5.2016

 

Beh mestom - 3.6.2016

 

Deň detí - 4.6.2016

 

Príprava na leto - 15.-17.6.2016

 

Chodiace reklamy - 20.- 22.6.2016

 

Púť do Levoče - 3.7.2016

 

Letný tábor - 4.-12.7.2016

 

Vysoké Tatry - 12.7.2016

 

Prezentácia v Spišskej Novej Vsi - 15.7.2016

 

Rozlúčka s letom - 27.8.2016

 

Festival a exkurzia do komunitného centra - 2.9.2016

Turistika - 3.9.2016

 

Inkubátor pre komunitné centrum - 5. a 20.10.2016

Svetový deň slobody - 9.11.2016

 

Mikuláš v osadách - 4.12.2016

 

Tvorivé dielne - 11.12.2016