<<

2015

 

Rómska zabíjačka - 14.2.2015

 

Veľkonočné tvorivé dielne - 21.3.2015

 

Svetový deň vody - 22.3.2015

 

Oslávili sme Deň Rómov - 8.4.2015

 

Návšteva z Rakúska - 21.4.2015

 

Súťaž ku Dňu Zeme - 22.4.2015

 

Oslava Dňa matiek - 8.5.2015

 

Školenia pokračujú - 9.5.2015

 

Ukončili sme školenia - 15.5.2015

 

Prezentovali sme SPOLU-Slovensko - 16.5.2015

 

Oslávili sme Deň detí - 31.5.2015

 

Stále šijeme pre radosť - jún 2015

 

Porada spojená s vychádzkou a zberom rastlín - 25.6.2015

 

Na púti v Levoči - 5.7.2015

 

Pouličné divadlo Šťastná rodina - 16.-17. júla 2015

 

Boli sme na Kriváni - 15.8.2015

 

Náš putovný tábor - 17.- 21.8.2015

 

Boli sme v Slovenskom raji - 31.8.2015

 

Agentky rovnosti je značka - 23.9.2015

 

Ukončili sme kurz - 3.10.2015

 

Dievčensko- ženský futbalový turnaj - 17.10.2015

 

Tvorivé dielne k Dušičkám - október 2015

 

Svetový deň slobody na ulici - 7.11.2015

 

Mikulášska družina - 5.12.2015

 

Mikulášsky večierok a sviečky - 6.12.2015