<<

2014

 

Svetový deň vody - 22.3.2014

 

Deň kurzov - 29.3.2014

 

Super akcia - 8.4.2014

 

Fazuľky rovnosti - 22.4.2014

Kurzy šitia - marec – jún 2014

Tancujeme a cvičíme - 29.5.2014

Akcia 7 v 1 v Tatrách - 31.5.2014

 

Na horu sme vyniesli rómsku zástavu - 6.7.2014

 

 

Prímestský tábor - 6., 8. a 9. júla 2014

 

Letné tábory - júl 2014

 

Kreslenie v Dlhých Strážach - 30.7.2014

 

Dobyli sme RYSY - 2.8.2014

 

Športový deň v Jánovciach - 31.7.2014

 

Odvážne Rómky v Raji - 29.8.2014

 

Rozlúčka s letom - 30.8.2014

 

V alegorickom sprievode - 6.9.2014

 

Porada na turistike - 17.10.2014

 

Rómske tvorivé dielne - 18.10.2014

 

Svetový deň slobody - 9.11.2014

 

Mikuláš s Mikuláškou - 5.12.2014

 

Rómske ozdoby - 6.12.2014