<<

2012

 

Rómska svadba, 24.3.2012 

Metodický deň, 14.4.2012  

Deň Rómov a Rómiek, 19.4.2012

Brigáda v Poltári, 27.4.2012

 

Svetlo pre mamu, 11.5.2012

 

Zumba pre mamu, 12.5.2012

 

Rómky na Míli pre mamu, 12.5.2012

 

Aj Róm je božie dieťa, 1.6.2012

 

Škôlka na Levočských lúkach, 2.6.2012

 

Lehotský týždeň kultúry a športu, 9.6.2012

 

Tanec nás spája, 22.6.2012

 

Prvý športový klub rómskych žien, 23.6.2012

 

Beseda o Rómoch a Rómkach, 27.6.2012

 

Výstup na Tomášovský výhľad, 13.7.2012

 

V Tatrách boli po prvý raz, 6.8.2012

 

Majstrovstvá Novohradu vo volejbale, 25.8.2012

 

Rómky na rebríkoch, 15.9.2012

 

Navštívili nás donori, 3.- 5.10.2012

 

Chminianske Jakubovany, 8.10.2012

 

Naša práca v Hosticiach, 9.10.2012

Hľadá sa talent, 28.10.2012

 

KC v Hosticiach ožíva, 20.11.2012