September 2018

Aktivity so ženami

Kežmarok, Levočské Lúky, september 2018 – V septembri sme uskutočnili mnohé aktivity so zameraním na ženy a ich rozvoj. Najväčšou z nich bola návšteva historického mesta Kežmarok a jeho múzea.
Okrem toho sme robili aj zdravotnú osvetu v KC Levočské Lúky a tiež sme mali tvorivé dielne, kde sme šili oponu pre vystúpenie „Zošívaného divadla“.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Škola v prírode

Dlhé Stráže, Podskala, september 2018 – Aj v septembri sme pokračovali v práci s deťmi, ale aj s dospelými v rámci školy v prírode, ktorú sme otvorili v júni 2018 v osadách Podskala a Dlhé Stráže.
Pracovali sme v súlade s prírodou a príslušným ročným obdobím, chodili sme do prírody, rozprávali sme sa o rastlinách , zvieratách, farbách a púšťali sme tiež šarkany a zbierali huby.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Nový ročník futbalovej ligy 2018/2019

Levočské Lúky, Podskala, september 2018 – V septembri sme otvorili nový ročník Ligy rómskych dievčat Spiša v malom futbale tréningami. Po metodických poradách a zostavení realizačného tímu sme začali s prvými tréningami na Levočských Lúkach a na Podskale.
V novom ročníku 2018/2019 bude do ligy zapojených 5 družstiev: Levočské Lúky, Levočanky, Podskala, Hájik a Markušovce.

fotogaléria