Október 2019

Halloweenske aktivity

Levočské Lúky, Podskala, 26.- 27.10.2019 – SPOLU – Slovensko zorganizovalo už tradične dušičkové alebo Halloweenske aktivity vo dvoch vylúčených rómskych komunitách Spiša – Levočské Lúky a Podskala. Zúčastnilo sa na nich 30 detí a 15 dospelých. Aktivity pozostávali z výroby vencov na cintoríny, súťaže masiek a športového podujatia – jesenných športových hier, ktoré zorganizovali členovia Športového klubu SPOLU.

fotogaléria