November 2012

KC v Hosticiach ožíva

Hostice, 20.11.2012 – SPOLU – Slovensko je koučom projektového tímu na rozvoj obce Hostice, ktorý tu pôsobí od mája 2012.
Počas toho obdobia sa uskutočnilo viacero prieskumov, stretnutí s cieľovými skupinami a bolo vypracovaných a podaných niekoľko projektov. V súčasnosti sa v KC Méta Hostice realizuje príprava na otvorenie chránenej dielne, v ktorej majú šancu nájsť zamestnanie aj sluchovo postihnutí /na obrázkoch pri pletení venca z prútia/. Okrem toho sa rozbieha ďalšia aktivita s názvom Informačné centrum, kde mladí nezamestnaní ľudia zbierajú informácie o obci a okolí a zhotovujú z nich prezentáciu pre internet a vytlačia brožúrku v troch jazykoch, aby tak prilákali pozornosť verejnosti a donorov.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Chcú sa venovať deťom

Detva, 9.-10.11.2012 – SPOLU- Slovensko lektoruje pre ženy z rómskych
materských centier z Detvy a z Poltára kurz s názvom Základy predškolskej výchovy.
Po technickej stránke kurz zabezpečuje Klub SPOLU v Detve.
Počas 16 hodín tak aktívne rómske ženy majú možnosť získať teoretické informácie
i praktické skúsenosti potrebné pre prácu s deťmi predškolského veku, s ktorými pracujú
alebo chcú pracovať vo svojich lokalitách.
Kurz sa koná počas dvoch víkendov a bude ukončený skúškou a odovzdaním certifikátov
úspešným absolventkám, ktoré získajú kvalifikáciu ako inštruktorky predškolskej výchovy.
Kurz vedie učiteľka Mgr. Danka Šusterová, ktorá podobný kurz už viedla pred rokom na
východnom Slovensku.