Marec 2019

Monitoring

Hájik, Podskala, Levočské Lúky, 6.3.2019 – Každoročne si naši najvýznamnejší donori prichádzajú preveriť, ako pracujeme na projekte Agentky rovnosti, ktorý dlhodobo finančne podporujú.
Aj tento rok navštívili zástupkyne z Rakúska, Agnes Truger z Welthausu Graz a Sabine Friesz zo štajerskej charity, 3 naše lokality, aby sa mohli sa porozprávať s ľuďmi, ktorí tam žijú a posúdiť výsledky našej práce.
Dúfame, že s tým, čo počuli a videli boli spokojní a budú nás podporovať aj v ďalších rokoch.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Mesiac mítingov

Bratislava, Prešov, Spišská Nová Ves, marec 2019 – Marec je prvým mesiacom už piateho ročníka projektu Agentky rovnosti, ktorý trvá do februára 2020. Úvodný mesiac je vhodným obdobím na preverovanie starých a nadväzovanie nových partnerstiev. A tak sme navštívili partnerov na VÚC Prešov , primátora mesta Spišská Nová Ves, riaditeľku územného spolku Slovenské červeného kríža a stretli sme sa aj so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. V Bratislave sme sa zúčastnili na lunch-seminári o brazílskych favelách a našich rómskych osadách organizovanom PDCS a v Prešove na seminári o tvorbe politík pre vylúčené komunity organizovanom OZ Človek v ohrození.
Mnohých ďalších partnerov sme kontaktovali telefonicky alebo mailom.
Marcové stretnutia vytvorili odrazový mostík do ďalších aktivít OZ SPOLU-Slovensko v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.

fotogaléria