Marec 2017

Výroba šperkov

Hájik, Levočské Lúky – Počas marca 2017 sme vyrábali šperky s rómskymi ženami na Hájiku a na Levočských Lúkach. Ale pridali sa aj ženy z Podskaly. Akcia sa konala v rámci Roku umenia, ktorý vyhlásilo SPOLU-Slovensko pre svoju činnosť na rok 2017.
Vyrábali sme zatiaľ len náušnice. Ženám sa akcia páčila a budeme v nej pokračovať výrokov náramkov v Levoči počas letných aktivít.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Kastingy

Levočské Lúky, Hájik, marec 2017 – Spolu-Slovensko vyhlásilo rok 2017 pre svoju činnosť za Rok umenia. Počas neho sa budeme venovať rôznym umeleckým aktivitám, počnúc spevom a tancom, pokračujúc hudbou a maľovaním , až po literárno – dramatické a úžitkové umenie.
Prvé kastingy sa konali na Levočských Lúkach a na Hájiku. Boli zamerané na výber, spevákov a tanečníkov na verejné vystúpenia, ako aj hráčov a hráčky do rytmickej skupiny. Do kastingov sa na Levočských Lúkach zapojili aj tri dospelé ženy.
Kastingy budú pokračovať počas celého roka.

fotogaléria