Marec - december 2021

 

Náš projekt: Centrum komunitných aktivít

Levočské Lúky, Hájik, Podskala, marec - december 2021 – V roku 2021 sme naplno rozbehli činnosti nášho Pracovného inkubátora v rámci projektu Centrum komunitných aktivít. Poskytli sme v ňom krátkodobé zamestnanie viackrát znevýhodneným 10-tim ženám z MRK a ďalším 15-tim ženám sme pomohli nájsť si prácu u iných zamestnávateľov.
Popritom sme pripravili a zorganizovali viacero kurzov.
U nás pracovali ženy najmä v rámci manuálnych tvorivých aktivít, vyrábali rôzne aranžmány, kytice, vence, vianočné ozdoby a ružence, zdobili nechty, ale vytvorili aj Betlehem pre miestnu kaplnku. Ďalšie ženy pestovali kvety, poskytovali zdravotnú pomoc a pracovali s deťmi pri ich príprave na vyučovanie v škole.
Mnohým ženám sme pomohli nájsť si prácu najmä v robotníckych profesiách, ale aj napríklad ako asistentke učiteľa. Naša pomoc spočívala vo vyhľadávaní vhodného zamestnania, kontaktovaní potenciálnych zamestnávateľov, písaní žiadostí o prijatie do zamestnania, motivačných listov ale aj vo vybavovaní rôznej inej administratívy.

fotogaléria