Jún 2018

Kurz prvej pomoci

Levočské Lúky a Spišská Nová Ves, apríl – 15.6.2018 – SPOLU – Slovensko vytypovalo v marci 2018 päť rómskych žien, ktoré sa zapojili do prípravy na poskytovanie prvej pomoci. Ide o mimoriadne ojedinelý počin, keď sa rómske dobrovoľníčky z osád Spiša (Hájik, Podskala, Levočské Lúky) rozhodli naučiť sa, ako zachrániť život iným ľuďom a to bez nároku na odmenu.
V rámci kurzu sa uskutočnili tri školenia, z toho dve boli v KC na Levočských Lúkach a jedno bolo v učebni Slovenského červeného kríža v Spišskej Novej Vsi, kde sa robili aj záverečné skúšky.
Dňa 15.júna boli absolventské skúšky a 5 žien získalo certifikát, ktorý ich oprávňuje vykonávať zdravotnú služby napríklad počas hromadných podujatí.
Od septembra plánuje SPOLU- Slovensko rokovať s mestom Levoča a mestom Spišská Nová Ves o možnosti využiť tieto ženy v rámci budúceho zriaďovania Staníc prvej pomoci v uvedených osadách.

fotogaléria