Jún - december 2020

 

Naše tvorivé dielne

Levočské Lúky, Hájik a Podskala, jún - december 2020
Od marca 2020 pracujeme na projekte Centrum komunitných aktivít alias Pracovný inkubátor, ktorý podporuje Welthaus Graz.
Cieľom projektu je príprava vybratých rómskych žien na budúce zamestnanie.
Počas prvých mesiacov projektu sme si veľa vyskúšali, pôsobili sme v rámci prvej vlny korona krízy, pomáhali sme deťom a dospelých a naše ženy zaradené v projekte si hľadali, profilovali svoje budúce profesie. Toto obdobie trvalo do júna 2020. Vtedy sme začali s organizovaním a zriaďovaním dvoch tvorivých dielní. Jedna pôsobí v lokalite Levočské Lúky, vedie ju Anežka Lacková a do decembra 2020 sústredila okolo seba 5 ďalších žien, sú to 2 šičky, 2 aranžérky a 1 pestovateľka kvetov.
Druhá dielňa vznikla v lokalite Hájik – Podskala a vedie ju Jaroslava Kotlárová. Dielňa sa spočiatku venovala šitiu a tvorivej činnosti s deťmi. Neskôr sa vyprofilovala na prácu so bižutériou a sústredila okolo seba 5 žien.
Okrem hlavných činností sme sa v rámci tohto projektu venovali aj zdraviu a športu.
Naše aktivity sme pri štarte druhej vlny pandémie v októbri 2020 z dôvodu ochrany zdravia presmerovali viac do rodín a ich príbytkov, kde budeme pôsobiť aj počas zimných mesiacov.

fotogaléria