Júl 2019

Stanový tábor

Levočské Lúky, júl 2019 – Zorganizovali sme náš prvý stanový tábor pre 20 detí nielen z Levočských Lúk, ale aj z Hájika a Podskaly. Jeho jadro tvorili dievčatá – futbalistky, ktoré získali možnosť prenocovať v stane pod holým nebom za odmenu.
Súčasťou táborenia boli aj rôzne hry a zábava. Poďakovanie za zorganizovanie tábora patrí najmä dobrovoľníčkam OZ SPOLU – Slovensko, Agentkám rovnosti.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Výlet do Vysokých Tatier

Starý Smokovec, 5.7.2019 – OZ SPOLU - Slovensko pripravilo pre deti z Podskaly a Hájika pri Spišskej Novej Vsi zaujímavý výlet do Vysokých Tatier. Navštívili známe tatranské stredisko Starý Smokovec a na Hrebienok sa vyviezli po lanovej dráhe takzvanou zubačkou, čo bol pre ne veľký zážitok. Dole z Hrebienka išli v rámci zlepšenia telesnej kondície – peši.
SPOLU – Slovensko vo svojej práci často využíva metódu zážitkového učenia. Výlet do Tatier predstavuje pre rómske deti z vylúčených komunít nielen zážitok, cez ktorý spoznávajú svet, ale dáva im aj možnosť stretnúť veľkú skupinu nerómov a otestovať si vzájomnú interakciu

fotogaléria