Júl 2017

Letné tábory a aktivity

Levočské Lúky, Hájik, Podskala, Dlhé Stráže, 15.7. – 11.8.2017 - V polovici júla sme otvorili dva letné denné tábory na Hájiku a na Levočských Lúkach. Do táborov sme zobrali spolu 30 detí. Hlavnými aktivitami boli táborenie, spoločné činnosti pri starostlivosti o tábor, čistotu a poriadok, prípravu jedla – opekačky. Okrem týchto aktivít sa v táboroch súťažilo, hralo, spievalo, chodilo sa na výlety, na kúpalisko a podobne. Tábory trvali 4 týždne. Okrem táborov zorganizovalo SPOLU –Slovensko letné aktivity aj v ďalších dvoch lokalitách, aby urobilo deťom radosť a spestrilo im prázdniny. Boli to lokality Podskala a Dlhé Stráže. Tu sme zorganizovali rôzne športové a iné súťaže pre deti, kreslili sme si, spievali...

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Naše vystúpenia na Spišských trhoch

Spišská Nová Ves, 14.7.2017 – Spišské trhy patria k najvýznamnejším regionálnym kultúrno – spoločenským ako aj obchodným podujatiam Spiša. SPOLU – Slovensko na nich vystúpilo po prvý raz vlani a podarilo sa mu úspech zopakovať aj tento rok. Vystúpili sme s tancami členov Detských rozvojových súborov Čhonoro z Levočských Lúk a Khamoro z Hájika na hlavnej tribúne. Tance nacvičili rómske líderky Drahuška Poláková a Jarka Kotlárová. Okrem toho sme zorganizovali jedinečný tanečný sprievod Letnou ulicou, v ktorom tancovali tanec bachata dievčatá z Markušoviec so svojou učiteľkou Sašou Mackovou. Vystúpenie je prezentáciou dobrovoľníckej práce žien a detí v rómskych osadách Spiša. Je odpoveďou pre tých, ktorí si myslia, že všetci Rómovia sú rovnakí a len čakajú, kto im čo dá. Je zároveň príležitosťou pre ľudí žijúcich vo vylúčených komunitách, aby zakúsili možnosť verejne vystúpiť, ukázať svoj talent a zažiť ocenenie nielen od svojich domácich.

fotogaléria