Január 2018

Striebro vo vlasoch

Hájik, Levočské Lúky, Levoča, Spišská Nová Ves – január 2018 – Počas prvého mesiaca nového roka sme v rámci projektu Striebro vo vlasoch uskutočnili v oboch lokalitách po 2 komunitné stretnutia. Boli zamerané na novoročné vinšovanie a prípravu verejných stretnutí.
Uskutočnili sme v každej lokalite verejné stretnutie na riešenie významného komunitného problému. Išlo o cestu, prechod pre chodcov, osvetlenie zastávky autobusov a zníženie rýchlosti pre vozidlá.
Okrem senioriek sa na nich zúčastnili aj ďalší príslušníci oboch komunít a zástupcovia oboch miest.
Na komunitných stretnutiach boli sformulované komunitné problémy, s ktorými budeme ďalej pracovať.
V rámci výjazdov sme zorganizovali vycestovanie senioriek z Levočských Lúk do mesta Levoča. Navštívili sme mestskú úrad, mestské informačné centrum, kultúrne pamiatky a mali sme spoločný obed v reštaurácii.
Seniorky z Hájika tiež navštívili mestský úrad a mestské informačné centrum, ale aj samotného primátora mesta, boli v cukrárni a v pizzérii, kde ich obsluhovali mladí nerómski muži.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Korčuľovanie

Levoča, 6. a 20.1.2018 – V novom roku sme otvorili kurzy korčuľovania na zimnom štadióne v Levoči. Zúčastnilo sa ich 15 detí a 7 dospelých z Levočských Lúk, Hájika a Podskaly.
Inštruktormi boli Danka Bobáková Šusterová a Anton Bobák.

fotogaléria