Február 2019

Lyžiarsky kurz

Levočské Lúky, 2.2.2019 - Už tretí rok organizuje SPOLU – Slovensko lyžiarske kurzy pre deti z osád. Tento rok bola krátka zima a tak sme stihli urobiť tento kurz len na Levočských Lúkach. Zúčastnili sa ho 3 ženy a 15 detí.
Takéto kurzy sú súčasťou našej stratégie zameranej na vyrovnávanie šancí.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Fašiangové aktivity

Podskala, Levočské Lúky, február 2019 - Počas februára sme zorganizovali niekoľko fašiangových aktivít s deťmi i so ženami. Najprv to boli tvorivé dielne na Podskale spojené s výrobou masiek a diskotékou. Potom sme robili súťaže masiek na Podskale a na Levočských Lúkach, kde sme fašiangy zakončili pohostením a zábavou.

fotogaléria