Február 2017

Karnevalový sprievod

Spišská Nová Ves, 27.2.2017 – Prvý raz vo svojej histórii zorganizovalo SPOLU-Slovensko Karnevalový fašiangový sprievod v Spišskej Novej Vsi. Spolupracovalo pri tom s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Počas putovania mestom navštívili účastníci sprievodu primátora PhDr. Jána Volného, ktorý sa návšteve potešil a povedal, že to bolo po prvý raz v novodobej histórii mesta, kedy na radnicu takýto sprievod zavítal. Zaujímavým bol fakt, že sprievod vytvorili ľudia zo siedmych lokalít Slovenska, boli v ňom najmä Rómovia, ale aj nerómovia, najmä ženy a deti, ale aj muži.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Snem Agentiek rovnosti

Spišský Štvrtok, 26.2.2017 – Pravidelný Snem Agentiek rovnosti zorganizovalo SPOLU-Slovensko v Spišskom Štvrtku počas posledného februárového víkendu.
Zúčastnili sa na ňom Agentky a Agenti rovnosti zo šiestich lokalít Slovenska. Okrem oficiálneho rokovania (správa za rok 2016, plány na rok 2017, beseda), bol pre účastníčky pripravený bohatý zábavný program : maľovali na textil a na tvár, cvičili na fit lopte a tancovali zumbu a mohli tu tiež konzultovať svoje zdravotné problémy.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Kurzy PC

Január – február 2017 - Počas roku 2016 zrealizovalo SPOLU – Slovensko niekoľko kurzov zameraných na prácu s PC, napríklad s notebookom alebo tlačiarňou. Časť kurzov bola zameraná na používanie zaujímavých programov, akým je napríklad Microsoft Power Point.
Kurzy zamerané na prezentácie mali svoje vyvrcholenie v januári a februári 2017, kde na niekoľkých stretnutiach s rómskymi ženami sme objasňovali možnosti programu Power Point a naučili sme vybraté líderky používať prezentáciu vytvorenú v tomto programe.
Prezentácie z lokalít Hájik a Levočské Lúky si môžete pozrieť na pravej lište našej webovej stránky.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Kurzy zdravia

Január – február 2017 – V roku 2016 zorganizovalo SPOLU – Slovensko 2 kurzy v Jánovciach, ktoré boli zamerané na liečivá rastliny a koreniny. V januári a februári 2017 sme sa venovali rómskym ženám z Hájika a Levočských Lúk. Kurzy boli zamerané na používanie a liečivé účinky potravín, napríklad medu a jedlých olejov. Neskôr sme kurzy špecializovali na srdcovo-cievne ochorenia a úpravu životosprávy osôb s týmito diagnózami. Lektorom kurzov bol sociosomatik PhDr. Anton Bobák, ktorý viac rokov pôsobí ako poradca a terapeut v oblasti zdravého životného štýlu.

fotogaléria