December 2017

Striebro vo vlasoch

Levočské Lúky a Hájik, 8.12.2017 – V decembri sme začali na Spiši prvé aktivity projektu Striebro vo vlasoch.
Projekt podporilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.
Projekt je zameraný na založenie a prácu v Kluboch rómskych senioriek, teda na zlepšenie kvality starších rómskych žien v niektorých osadách Spiša. Projekt nadväzuje na projekt Agentky rovnosti a rozširuje cieľovú skupinu o Rómky vo vyššom veku.
V rámci projektu sa konajú návštevy, komunitné stretnutia a výjazdy do miest na rôzne kultúrno- spoločenské a iné podujatia alebo stretnutia.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Sv. Mikuláš

Levočské Lúky, Hájik a Podskala, 2. a 3.12.2017 – Mikulášska družina navštívila osady Levočské Lúky, Hájik a Podskala, kde ju čakalo dovedna asi 60 detí, ktoré si pre Mikuláša pripravili program.
Boli to deti z rómskych rozvojových súborov Čhonoro a Khamoro. Na Levočských lúkach si pripravili zborový spev, ktorý zaznel v miestnej kaplnke a na Hájiku a Podskale deti nacvičili divadelné scénky na motívy známych bájok O havranovi a líške a O zajacovi a korytnačke.
Mikulášska družina zakončila svoje putovanie v jednom z príbytkov na Podskale a mikulášskou besiedkou spojenou s pečením na Levočských Lúkach.

fotogaléria