August 2019

Zaujímavé stretnutie

Levoča, 4.8.2019 - Zaujímavé stretnutie zorganizovalo OZ SPOLU – Slovensko v spolupráci s OZ Pre lepší život v meste Levoča. Stretli sa tu ženy Agentky rovnosti a ženy z Poradne 007, celkom z ôsmych lokalít východného Slovenska. Zmyslom aktivity bola výmena skúseností a vzájomné zdieľanie. Okrem predstavenia projektov a vzájomnej diskusie bolo postarané aj o zábavu – ženy si spoločne zacvičili aj zahrali futbal. Aktivita bola čiastočne venovaná aj ochrane rómskych žien, ktoré zažívajú domáce násilie.
Ďakujeme za fotografie z tejto akcie a za spoluprácu Františke Gregovej Ondrašíkovej.

fotogaléria