August 2018

Rozlúčka s letom

Jánovce, 28.8.2018 – Ako rozlúčku s letom sme uskutočnili exhibičný futbalový turnaj, na ktorom spolu hrali chlapci, dievčatá a ženy – Agentky rovnosti. Ženy prišli zo štyroch lokalít Spiša, aby si spolu zacvičili, zatrénovali a napokon zahrali vzájomný finálový zápas s chlapcami, ktorý prehrali len tesne 3:4.
Akcia bola zároveň otvorením futbalovej sezóny 2018/2019.

fotogaléria
_______________________________________________________________________________

Letné tábory

Levočské Lúky, Hájik, júl – august 2018 – SPOLU – Slovensko organizuje každý rok letné tábory pre deti z niekoľkých lokalít na Spiši. V tomto roku sme robili letný tábor na Hájiku a Futbalový tábor na Levočských Lúkach. Oboch táborov sa zúčastnilo 30 detí vo veku 6 až 14 rokov.
V táboroch na deti čakali hry a súťaže, vodné bazény, spoločné posedenia, opekačky a zábava.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Škola v prírode

Podskala, Dlhé Stráže, júl - august 2018 – Počas letných prázdnin sme testovali či je záujem u detí z tamojších osád o školu v prírode. Zistili sme, že áno. A tak sme počas niekoľkých dní zorganizovali takúto školu pre deti od 6 do 10 rokov v oboch osadách. Učili sme hlavne o rastlinách a prírode ako celku, zbierali sme a kreslili sme... Zúčastnilo sa jej 20 detí.
So školou v prírode budeme pokračovať aj v období september – december.

fotogaléria