August 2017

Duchovné aktivity

Levočské Lúky a Hájik, 20.8.2017 –  V rámci projektu Agentky rovnosti robíme už viac rokov aj niektoré duchovné aktivity. Boli nimi najmä účasti na náboženských púťach so ženami a deťmi. Od júla 2017 sme začali robiť aj nedeľné duchovné besiedky s deťmi a chystáme sa chodiť s deťmi častejšie do kostola a debatovať o Bohu. Duchovnú cestu považujeme v OZ SPOLU – Slovensko za dobrú metódu na zmenu myslenia a správania sa všetkých ľudí, vrátane Rómov a to aj tých, ktorí žijú v osadách.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Prof. Iveta Radičová – nová Agentka rovnosti

Spišská Nová Ves a rómske osady Hájik, Podskala a Levočské Lúky, 14.8.2017 – SPOLU – Slovensko získalo 1. mája 2017 vo Viedni medzinárodné ocenenie Sozial Marie za sociálne inovácie v projekte Agentky rovnosti. Následne nad týmto projektom zobrala záštitu jedna z najvýznamnejších žien SR, bývalá premiérka a vysokoškolská profesorka Iveta Radičová. Pani Radičová navštívila v auguste 2017 niektoré rómske osady, kde projekt pôsobí, stretla sa s Agentkami a Agentmi rovnosti a zúčastnila sa mítingu na pracovisku Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Tieto stretnutie vytvorili predpoklady na ďalšiu budúcu spoluprácu. Počas návštevy prevzala pani Radičová z rúk predsedu SPOLU – Slovensko PhDr. Antona Bobáka tričko s názvom Agentky rovnosti.

fotogaléria