Apríl 2019

Medzinárodný deň Rómov

Levočské Lúky, 8.4.2019 – SPOLU – Slovensko zorganizovalo oslavu Medzinárodného dňa Rómov vo vylúčenej komunite Levočské Lúky.
Okrem domácich ľudí sa na nej zúčastnili aj deti a ženy z Podskaly a Hájika, ktoré pripravili časť kultúrneho programu. Zaznela rómska hymna, bola vyvesená rómska zástava a bolo počuť tóny rómskej hudby, spev a videli sme aj pekný tanec.

fotogaléria